Follow My Lead

Tuesday, May 15, 2012

Projek Pemurniaan Manga 4 : Teknik-Teknik Dalam Berdakwah

Semoga bermanfaat walau pun nampak macam untuk suka-suka jer...

*baca dari kanan ke kiri yer*Keesokan Harinya....

Wahai da'ie, siapakah anda?
Adakah anda seorang penyambut tetamu, yang mana kerana andalah majlis itu mendapat sambutan penuh?
Atau adakah  anda 'penghalau tetamu', yang mana kerana andalah majlis itu sunyi daripada sambutan?
"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."
[Qs Al-Imran, 3:159]
"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridaan-Nya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim."
[Qs. Al-An'am, 6:52]

Cara DAKWAH Pada Umat Jahil - Ustaz Azhar Idrus
No comments:

Post a Comment

Spread the word....